Odbiór zużytych materiałów tekstylnych

Zużytą odzież i inne tekstylia różnego rodzaju czy gatunku są traktowane przez nas jako surowiec do produkcji biopaliwa o specyficznej zwartej, brykietowej budowie, która jest uzyskana w specjalnym innowacyjnym procesie. Oferujemy odbiór wyrobów tekstylnych – poddajemy go recyklingowi, dając włóknom drugie życie. Rocznie jesteśmy w stanie przetworzyć miliony kilogramów takich materiałów.

1
Odbiór wyrobów tekstylnych
Jednymi z naszych dostawców są na przykład firmy przetwarzające tekstylia na czyściwa, szmaty czy materiały chłonne – otrzymujemy od nich wyroby tekstylne, które z przyczyn ekonomicznych nie mogą już być wykorzystywane. Przedsiębiorstwom z branży tekstylno-włókienniczej, na przykład zakładom produkcji odzieży, sortowniom, czy szwalniom oferujemy odbiór i zagospodarowanie ich materiałów poprodukcyjnych. Chcesz pozbyć się kłopotliwych zużytków? Dzwoń do naszego punktu skupu zużytych tekstyliów!
2
Wspólny pozytywny wpływ
Stosując paliwa alternatywne, fabryki zmniejszają zużycie węgla kamiennego, a dzięki temu również emisję CO2. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach – w czasach, w których coraz głośniej słyszymy o tragicznych skutkach globalnego ocieplenia. Oprócz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zastępując paliwa kopalne alternatywnymi, zapobiegamy zaleganiu tekstyliów na wysypiskach i uwalnianiu się do gruntu niepożądanych substancji. Jednocześnie oszczędzamy naturalne surowce. Jako społeczeństwo musimy mieć świadomość, że w zasadzie wszystko, czego używamy – w tym tekstylia – możemy ponownie przetworzyć.  Biofuel International ma w planie budować tą świadomość.

Zapraszamy do współpracy
– oferujemy odbiór zużytej odzieży oraz wyrobów tekstylnych, z których wkrótce powstanie biopaliwo.
Zostając naszym dostawcą, razem z nami pozytywnie wpływasz na planetę!

Sprawdź

JAK PRODUKUJEMY NASZE BIOPALIWO