DOSTARCZAMY ENERGIĘ NAJWIĘKSZYM PRODUCENTOM

Dziesiątki producentów zaufało naszemu alternatywnemu paliwu.

1
Klienci z całego świata
Nasz brykiet jest przeznaczony do stosowania przez producentów korzystających oraz chcących rozpocząć wykorzystywanie alternatywnych paliw stałych w przemysłowym spalaniu wysokotemperaturowym. Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy, była analiza rynku i zapotrzebowania na tak opracowane biopaliwo. Podczas rozmów prowadzonych już w 2018 roku z producentami cementu w Polsce, Turcji oraz w innych państwach świata, potwierdziliśmy spełnianie głównych warunków dotyczących cech i funkcjonalności paliwa:
1. Materiał jest w postaci luźnej
2. Paliwo ma powtarzalny zakres wartości energetycznej
3. Brykiet posiada dużą i względnie stabilną gęstość nasypowa
Wartości, jakie uzyskujemy z opracowania procesu, przekładają się na bezpośrednie korzyści dla odbiorców. Technologia brykietowania surowców tekstylnych umożliwia wytworzenie wysokoenergetycznego paliwa stałego zapewniającego klientom wydajny i czysty przebieg procesu spalania.
2
Produkt dla najbardziej wymagających?

Co zyskujesz, korzystając z paliwa BioFUEL firmy Biofuel International dedykowanego dla najbardziej wymagających klientów? W szczególności:

  • Atrakcyjne kontrakty i warunki współpracy
  • Korzystanie z nowatorskiego produktu o światowym poziomie innowacyjności
  • Paliwo dostosowane do wygórowanych, indywidualnych potrzeb
  • Oszczędność pieniędzy dzięki atrakcyjnej cenie produktu i zmniejszonym zakupie praw do emisji CO2
  • Korzyści dzięki wywieraniu pozytywnego wpływu na środowisko
3
Ekologiczna współpraca

Istotną cechą dla naszych odbiorców na przykład z branży cementu, elektroenergetyki, czy ciepłownictwa, w dobie wzrostu świadomości ekologicznej jest także wymierny efekt ekologiczny – zwiększenie cyklu życia produktu tekstyliów przez ich zastosowanie w produkcji brykietu. Współpraca z Biofuel International wzmocni zainteresowanie Polską branżą recyklingu i paliw opałowych. Oprócz tego wspólnie będziemy wzmacniać świadomość potrzeby korzystania z paliw alternatywnych, dzięki czemu znacznie wpłyniemy nie tylko na jakość lokalnego powietrza, ale także bezpieczeństwo całego środowiska naturalnego.