DLACZEGO PALIWO ALTERNATYWNE?

Pewny produkt zgodny z normami

Poprzez wdrożenie na rynek międzynarodowy naszego produktu, wyznaczamy nowe kierunki rozwoju branży recyklingu tekstyliów. Skuteczne wdrożenie rezultatów zrealizowanych przez nas prac badawczo-rozwojowych będzie stanowić potwierdzenie możliwości skutecznego konkurowania przez polską firmę na międzynarodowym rynku branży biopaliwowej.

1
Nasz cel
Celem Biofuel International jest oferowanie na rynku nowego, opatentowanego przez nas produktu – brykietu ze ścinków tekstylnych, powstałego w wyniku innowacyjnej technologii, umożliwiającej wytworzenie wysokoenergetycznego paliwa stałego. Takie paliwo zapewnia wydajny i czysty przebieg procesu spalania dużym fabrykom produkcyjnym, a przy tym powstaje w wysoce przyjaznym środowiskowo procesie. To coś, czego brakowało na rynku biopaliwowym, który musi zaspokajać coraz dynamiczniej rosnące zapotrzebowanie na energię. Rozwój rozpoznawalności naszej marki już teraz spotkał się z zainteresowaniem międzynarodowych firm produkcyjnych. Z pewnością wzmocni on zainteresowanie polską branżą recyklingu, paliw opałowych.
2
Innowacyjność

Nasza usługa jest innowacją na skalę międzynarodową, stworzoną w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe dzisiejszych czasów. Nikt do tej pory nie produkował brykietu wykonanego w podobny sposób o takich cechach funkcjonalnych oraz podobnych parametrach wytrzymałościowych, co paliwo Biofuel International. Rozwój rozpoznawalności naszej marki wzmocni zainteresowanie polską branżą recyklingu i paliw opałowych. Mając na względzie fakt, iż nasze biopaliwo odznacza się międzynarodowym poziomem innowacyjności, z pewnością wywrze on wpływ na rynek polskiej oraz europejskiej branży paliw alternatywnych, oraz na branżę recyklingu tekstyliów całego świata.

3
Rosnąca potrzeba przetwarzania

Na przestrzeni lat ilość wytwarzanych odpadów tekstylnych znacząco wzrosła. Zagospodarowanie odpadów tekstylnych stanowi w dalszym ciągu duży problem. Wynika on w głównej mierze z braku instalacji, które byłyby w stanie przetworzyć tego typu odpady, co w efekcie prowadzi do przetransportowania na składowiska. Według raportu amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w 2014 roku wytworzono w USA ponad 16 mln ton odpadów tekstylnych, z czego aż 10,46 miliona ton zostało wysłanych na składowiska odpadów. Warto odnotować, iż europejski rynek tekstyliów również generuje odpady w ilości 16 milionów ton rocznie. Misja firmy Biofuel International wpisuje się w strategię i cele przyjęte w Unii Europejskiej w obszarze wdrażania ekonomii opartej na procesie przetwarzania surowców, nie zaś ich składowania. Przykładamy dużą wagę do edukacji i uświadamiania lokalnego społeczeństwa jak wiele może zdziałać recykling odpadów, nie tylko tekstylnych.